Tekinler Tarım

Misyonumuz

  • TEKİNLER TARIM olarak müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsallaşma yolunda ilerleyen yapımız, müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile “en iyi” şekilde değerleri yönetmek.
  • Gübre, Tohum ve diğer tarım kalemlerinde en son teknolojik olanakları kullanan daima yüksek kalite sağlayan Öncü Firmalarla çalışarak uluslararası kabul görmüş kalite standartlarına dayanan bir hizmet anlayışı hedeflemek.
  • Çiftçi memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak, insana, doğaya, çevreye ve topluma saygılı olarak sürdürmek,
  • Günümüz için ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi Firma kültürünün bir parçası olarak konumlandıran TEKİNLER TARIM, çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir tarımın oluşmasının, Türkiye ve dünya için sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanmaktadır. TEKİNLER TARIM olarak çalışmalarında bu ilkeyi temel almakta ve çiftçi açısından sürdürülebilir tarıma odaklanmaktadır.
  • Misyonumuz, İyi ve sürdürülebilir tarım bilinciyle davranarak örnek çalışmalar ile bu bilinci yayarak Tarım sektöründe önder bir firma olmaktır.
  • Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu insan kaynakları ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sağlamak.
  • Ayrıca belirlemiş olduğumuz bu vizyon çerçevesinde müşterilerimize, çalışanlarımıza, ülkemize kaynak ve değer yaratan kurumsal kimliği hedefleyen örnek bir kuruluş olmayı kendimize “MİSYON” edindik.