Tekinler Tarım

admin

Amonyum Nitrat gübresi, azotu iki ayrı formda ihtiva eden, granül yapıda, suda erime oranı yüksek bir gübredir. Bünyesindeki %33 oranındaki azot (N) hem amonyum (NH4), hem de nitrat (NO3) formundadır. Amonyum Nitrat gübresi toprağa verildiğinde toprak suyunda hızla eriyerek (çözünerek)...
Azotlu gübreler içinde azot miktarı en yüksek olan, granül yapılı, beyaz renkli, suda kolay ve çok eriyen bir gübredir. Hem topraktan, hem de yapraktan uygulamayla bitkilerin azot ihtiyacını karşılar. Formülü CO(NH2)2 – %46 N (azot) şeklindedir. Bünyesinde karbon (C) bulunması ve...
Potasyum, bitkiler için önemli bir besin maddesidir. Potasyum Sülfat gübresi (K2SO4) doğru şekilde kullanıldığında: Bitkinin kuraklığa, soğuğa ve sıcağa dayanıklılığını artırır. Bitkinin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırır. Bitkinin suyu ekonomik kullanmasını sağlar. Patates, tütün, sebze ve meyvelerde kaliteyi artırır....
CAN, çeltik hariç tüm bitkilerin gübrelenmesinde en çok kullanılan üst gübresidir. Yapısında %26 azot (N) bulunur. Bunun yarısı amonyum  (NH4 ) azotu, diğer yarısı da nitrat  (NO3) azotu formundadır.Nitrat azotu bitkilerin hızlı gelişme dönemlerinde ve ürüne yatma dönemlerinde bitki kökleri tarafından hızlı bir...
Kısaca TSP olarak adlandırılan Triple Süperfosfat gübresinin formülü Ca(H2PO4)2.H2O (%43-44 P2O5) şeklindedir. Bünyesindeki fosfor suda eridiği zaman yük değeri bakımından –1 değerindedir. TSP gübresindeki fosforun bir kısmı suda ve bir kısmı da amonyum sitratta çözünebilir. Her ikisi de bitkiler tarafından...
Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı tarım uygulamaları desteklemek, Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak, Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak, Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine...
Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak koruyan TEKİNLER TARIM, kuruluşundan bu yana “doğaya ve insana saygı” ya dayanan yönetim anlayışı ile gerek taahhüt ederek yürüttüğü kaliteli ve verimli tarım uygulamaları ile gerekse daha...
TEKİNLER TARIM olarak müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsallaşma yolunda ilerleyen yapımız, müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile “en iyi” şekilde değerleri yönetmek. Gübre, Tohum ve diğer tarım kalemlerinde en son...
1975 Yılında İbrahim Tekin Tarafından Tekinler Tarım A.Ş Olarak Tarım Ekipmanları Ve Gübre Sökteründe Faaliyet Göstermek Amacıyla Kuruldu
12